O nas

Kim jesteśmy

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie. Hasłem Rotary jest „Service aboveself”, którego jednym z przekładów jest „Służba ponad własne interesy”.

Co robimy

Cel Rotary to wspieranie i pogłębianie ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć.

Jak się do nas przyłączyć

Dla utworzenia klubu Rotary konieczne jest spełnienie standardów określonych przez Rotary International, a także dopełnienie formalności zgodnych z prawem o stowarzyszeniach obowiązującym w danym kraju. Po ustaleniu, że wymagania zostały spełnione – klub zostaje przyjęty do organizacji Rotary International. Klub Rotary może uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Szczegółowych informacji chętnie udzieli któryś z działających klubów.

Członkiem klubu (rotarianinem) zostaje się poprzez otrzymanie zaproszenia, z uwzględnieniem reprezentowania przez członków różnych zawodów lub sfer działalności. Warunkiem jest zamieszkanie lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie działania danego klubu

Adres: ul. Okrężna 21 87-800 Włocławek

Telefon: 54 231 91 00

E-mail: wloclawek@rotary.org.pl

Polityka Prywatności