Służba ponad własne interesy

Misja

Celem Rotary jest wspieranie i pogłębianie ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć.

 

Działania rotarian zmierzają w czterech kierunkach, zwanych czterema drogami służby.

 

  • Służba klubowi obejmuje wszelkie rodzaje aktywności, które są konieczne, aby ich klub działał z powodzeniem;
  • Służba zawodowa to opis możliwości, jakie uzyskuje każdy rotarianin, aby zaprezentować innym członkom klubu godność i użyteczność swego zawodu;
  • Służba społeczności lokalnej dotyczy działalności, którą podejmują rotarianie w celu polepszenia jakości życia swej społeczności. Często obejmuje ona pomoc młodzieży, ludziom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz innym, którzy w Rotary widzą źródło nadziei na lepsze życie;
  • Służba międzynarodowa obejmuje wiele programów i działań, które podejmują rotarianie, aby promować międzynarodowe zrozumienie, dobrą wolę i pokój. Międzynarodowe programy pomocy są tak projektowane, aby sprostać potrzebom ludzkim w bardzo wielu krajach.

Dla lepszego zrozumienia pojęcia „ideału służby”, Rada Legislacyjna Rotary International przyjęła w 1989 roku jako nadrzędne motto Rotary: „Service Above Self”, co w polskim tłumaczeniu oznacza:

„Służba ponad własne interesy”

W skali kraju, dystryktu czy całego świata organizacja Rotary stanowi prężną, dobrze zorganizowaną i skuteczną w działaniu organizacją realizującą wielkie cele i przedsięwzięcia.

Adres: ul. Okrężna 21 87-800 Włocławek

Telefon: 54 231 91 00

E-mail: wloclawek@rotary.org.pl

Polityka Prywatności